Legend

[B] Královická 915, Brandýs
[C] Celetná 13
[M] Myslíkova 7, Praha 1
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
[S] Magdalény Rettigové 8, Praha 1
[Sp] Spálená 10, Praha 1